Refund policy

Onze klant heeft het recht aan kwekerij KWEEK mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Uiteraard vernemen wij graag waarom de producten niet aan uw verwachtingen voldoet. Neem hiervoor met ons contact op via kweek.gent@gmail.com. zodat wij u kunnen begeleiden bij de terugbetalings- en verzendingsprocedure.

Indien u als klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zullen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden zijn.

Bij uitoefening van dit herroepingsrecht krijgt de klant binnen 30 dagen na ontvangst van de herroeping en terugzending van het product de aankoopprijs van het geretourneerde goed of de geretourneerde dienst terugbetaald, verminderd met eventuele gemaakte kosten (waaronder transport, verzekering, aanvullende diensten, etc.).  Wij doen ons uiterste best om u spoedig, persoonlijk en snel bij te staan en terug te betalen, zodat wij steeds een positieve indruk nalaten, ook al bent u klant af.